SIAMFRESH ร่วมจัดบู๊ทส์ในงาน

ThaiFEX-World of Food ASIA 2019


ร่วมชมภาพบรรยากาศของงาน และขอแสดงความขอบคุณสำหรับผู้เยี่ยมชม ผู้มีส่วนร่วมและกำลังใจจากทุกท่าน ที่ทำให้งานประสบความสำเร็จด้วยดี